Zdrada na wieczorze kawalerskim

Wieczór kawalerski i panieński są wyjątkowymi imprezami w życiu młodych ludzi. To ostatnie tak huczne zabawy przed zmianą stanu cywilnego.

Więcej
Rozpoznanie zdrady partnera i udowadnianie jego winy za rozpad małżeństwa

Z mojej praktyki detektywistycznej wynika, że oznakami zdrady współmałżonka są najczęściej niejednoznaczne jego zachowania na różnych płaszczyznach współżycia rodzinnego.

Więcej
Rola obserwacji detektywistycznej w wykrywaniu zdrady małżeńskiej

Z mojej praktyki jako prywatnego detektywa zdecydowana większość zleceń wymagających obserwacji detektywistycznej dotyczy ujawniania zdrady małżonków.

Więcej
Rola detektywa w gromadzeniu dowodów na użytek postępowania dowodowego

Całkowity rozpad małżeństwa, zgodnie z polskimi przepisami prawa jest warunkiem niezbędnym orzeczenia rozwodu. Mogą być winnymi tego rozpadu obie strony bądź tylko jeden z małżonków.

Więcej
Odzyskiwanie należności w przypadku bezskutecznej egzekucji

Detektyw wyjaśnia, że w razie niewypłacalności dłużnika postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone z powodu bezskutecznej egzekucji.

Więcej
Przygotowanie się do procesu rozwodowego

Detektyw wyjaśnia, że podstawowym dokumentem przedstawianym sądowi przez stronę wnoszącą o rozwód (powoda) jest pozew rozwodowy.

Więcej

Kontakt