Przydatność wywiadu gospodarczego dla właścicieli firm

Wywiad gospodarczy służy pozyskaniu, przetworzeniu i przeanalizowaniu danych o przedsiębiorstwie i otoczeniu, w którym działa legalnymi metodami.

Więcej
Sprawdzanie wiarygodności pracowników jako gwarancja bezpiecznego biznesu

Detektyw wskazuje, że każdy przedsiębiorca chce mieć pewność, że jego pracownicy zapewnią mu stałe i wysokie dochody oraz ograniczą straty.

Więcej
Czym sugerować się przy wyborze agencji detektywistycznej

Stawka za godzinę pracy detektywa nigdy nie jest jednolita, ponieważ zależy ona od wielu parametrów w zależności podejmowanych czynności operacyjnych.

Więcej
Pozew o rozwód i wszystko co z nim związane

Warunkiem koniecznym do uzyskania rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Pozew o rozwód może złożyć małżonek obarczony winą o rozpad małżeństwa, o ile druga strona wyrazi na to zgodę.

Więcej
Rola agencji detektywistycznej w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Żaden przedsiębiorca nie chce żeby działalność jego firmy była przez innych kopiowana. Firmy stosujące nieuczciwe praktyki potrafią skutecznie ukrywać swoje działania. Są one trudne do ujawnienia, jeżeli nie ma się tym doświadczenia.

Więcej
Znaczenie wywiadu gospodarczego i rola detektywa w jego przeprowadzeniu

Detektyw wyjaśnia, że wbrew powszechnej opinii podczas wywiadu gospodarczego zwanego też „białym wywiadem”, w całkowicie uczciwy sposób i bez łamania prawa można zgromadzić dane na temat stanu majątkowego, kadrowego i prawnego danej firmy.

Więcej

Kontakt