Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji nie można odzyskać należności od dłużnika. Gdy firma nie ma działu windykacji, sprawę wyegzekwowania od dłużnika zaległych roszczeń majątkowych firma kieruje do wybranej kancelarii komorniczej położonej najbliżej miejsca zamieszkania dłużnika. Nie zawsze jednak egzekucja komornicza przebiega sprawnie i bez zakłóceń, np. w przypadku nagłej zmiany miejsca pobytu dłużnika, czy nie przekazywania przez niego komornikowi zaliczek. Trzeba liczyć się z tym, iż umorzenie egzekucji komorniczej z powodu jej nieskuteczności nie oznacza, że dłużnik w rzeczywistości nie ma środków do spłaty długu. Nagminnie bowiem dochodzi do sytuacji, kiedy dłużnik ukrywa przez komornikiem swój majątek, by uniemożliwić mu egzekucję. Licząc się z taką sytuacją, detektyw radzi, by prosić o pomoc profesjonalnego detektywa, którego działania wspomogą prace komornika, a tym samym usprawnią i przyspieszą odzyskanie przez wierzyciela należności.

Czynności podejmowane przez doświadczonego detektywa zmierzają do ustalenia faktycznych dochodów dłużnika i jego stanu posiadania, a w szczególności do ujawnienia ukrytego w firmie majątku, np. w postaci nieruchomości, własnego oprogramowania, artykułów i blogów, które dłużnikowi dostarczają dowodów. Wyniki tych działań detektywistycznych zostaną przedstawione w specjalnym raporcie. Podkreślić należy ponadto, że wierzyciel chcąc poznać faktyczny majątek dłużnika może złożyć do sądu wniosek o wyjawienie tego majątku, a jeżeli dłużnik nie uczyni tego przed sądem, zostanie wpisany do KRS Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Niejednokrotnie może dojść do sytuacji, że pomimo osiągania dochodów z prowadzone działalności gospodarczej dłużnik nie spłaca wierzycielowi należności. Wówczas wierzyciel może utrudnić mu prowadzenie firmy poprzez zgłoszenie go do rejestru dłużników i złożenie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej.

Z perspektywy mojej praktyki detektywistycznej, proces odzyskiwania długu może ciągnąć się latami. Co prawda wierzyciel ma 10 lat na dochodzenie zadłużenia, ale nie zawsze kończy się to sukcesem. Detektyw radzi, by w sytuacji przedłużania się procesu egzekucyjnego wierzyciel rozważył sprzedaż wierzytelności zewnętrznym firmom zajmujących się odzyskiwaniem długów do których zalicza się firmy prowadzące giełdę wierzytelności, firmy windykacyjne, a nawet agencje detektywistyczne.

Kontakt