Detektyw wskazuje, że praktyki nieuczciwej konkurencji przynoszą firmie niejednokrotnie wysokie straty finansowe. Mogą one prowadzić do utraty płynności finansowej, a co więcej ogłoszenia upadłości. Co prawda można śledzić prezesa podejrzanej firmy na własną rękę, ale z uwagi na specyfikę tych działań, nie ma się żadnej gwarancji uzyskania odpowiednich informacji i dowodów. W stosowanych najczęściej praktykach nieuczciwej konkurencji podejmowane są na tyle specyficzne działania, że brak doświadczenia uniemożliwia szybki i skuteczne ich wykrycie. Stąd też wskazana jest tu pomoc wykwalifikowanego detektywa. Przykładowo, do kategorii takich działań należy zaliczyć w szczególności:

  • naruszanie tajemnicy firmy odnośnie informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych
  • szkalowanie firmy i rozpowszechnianie o niej nieprawdziwych informacji
  • naśladowanie produktów firmy
  • prowadzenie nieuczciwego marketingu (nieuczciwa reklama, promocja)
  • sprzedawanie produktów podobnych o cenach dumpingowych
  • przekupywanie osób pełniących funkcje publiczne

Detektyw w ramach swoich kwalifikacji pomoże ujawnić te nieuczciwe działania poprzez zgromadzenie potrzebnych danych, a zwłaszcza poprzez analizę informacji o podejrzanej firmie, przeprowadzenie wywiadu z pracownikami i współpracownikami, przeprowadzenie obserwacji firm podejrzanych o stosowanie praktyk nieuczciwej konkurencji.

Rozpoczęcie jak najszybciej monitoringu podejrzanej firmy przez profesjonalnego detektywa pozwoli an wyeliminowanie, względnie zminimalizowanie skutków nieuczciwej konkurencji.

Kontakt