W takich wypadkach trzeba wypełnić tzw. europejski nakaz zapłaty, czyli w skrócie ENZ, a następnie przesłać go do sądu danego kraju. Taki europejski nakaz zapłaty dotyczy bezspornych roszczeń cywilnych i gospodarczych.

Przy ENZ cały proces odzyskiwania zagranicznych roszczeń odbywa się drogą elektroniczną, tj. powód składa pozew, a następnie sąd danego kraju wydaje decyzję online. Natomiast drogą tradycyjną sąd przesyła ją dłużnikowi. Będąc profesjonalnym detektywem, oferuję pomoc w sporządzeniu stosownego wniosku o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Wyjaśniam, że w pozostałych krajach UE formularz wypełnionego wniosku o wydanie ENZ składa się w polskim sądzie i ten sąd wydaje w tym przedmiocie stosowną decyzję, zaś egzekucją należności zajmuje się organ wykonawczy kraju, w który mieszka dłużnik.

Zdarzają się jednak trudne windykacje, które wymagają zgromadzenia odpowiednich dowodów, czego nie gwarantuje europejski sąd. Detektyw radzi, żeby w takich sytuacjach zatrudnić profesjonalnego windykatora, zwłaszcza wówczas, gdy dług opiewa na znaczną kwotę. Biuro detektywistyczne, które reprezentuję posiada wiedzę na temat zapisów w umowach, przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju, a także procedur, które pomagają nakłonić zagranicznego dłużnika do spłaty zadłużenia.  

Odnośnie odzyskiwania długów od osób prywatnych przebywających za granicą, moja pomoc jako detektywa jest szczególnie wskazana, gdyż najczęściej z osobami prywatnymi nie zawiera się umów. Wtedy trzeba zgromadzić odpowiednie dowody. Dlatego też, detektyw radzi, by zachować wszelką korespondencję kierowaną do dłużnika (mailową, sms-ową, ew. listowną), a nade wszystko skorzystać z pomocy detektywistycznej. Jest to o tyle opłacalne, że kosztami wynajęcia detektywa obciąża się dłużnika.

Detektyw zwraca uwagę na to, że im szybciej rozpocznie się proces windykacji należności od zagranicznego dłużnika, tym zwiększa się szansa odzyskania długu.

Kontakt