Polega to na zbieraniu informacji dostępnych w publicznych i niejawnych źródłach zgodnie z praktyką Due Deligence, czyli z należytą starannością. Pominięcie sprawdzenia kontrahenta pod względem finansowym należy do najczęstszych przyczyn zaległości płatności faktur, a to z kolei generuje pogorszenie kondycji majątkowej firmy i nierzadko prowadzi do utraty przez nią płynności finansowej.

Wywiad gospodarczy dość często decyduje o tzw. przewadze konkurencyjnej, gdyż informacje o majątku partnera biznesowego, rynkach zbytu, firmach współpracujących pomagają w wyznaczeniu kierunku, w którym firma powinna podążać, by rozwijać się lepiej od konkurencji.

Wykorzystując swoje umiejętności jako detektywa, zajmuję się przygotowaniem raportu gospodarczego, zaczynając od sprawdzenia czy dana firma rzeczywiście istnieje. Następuje to poprzez weryfikację danych adresowych, NIP, REGON, właścicieli działalności lub zarządzających spółką. Podstawowym źródłem informacji są dane zawarte w rejestrach państwowych. Jako detektyw w ramach swoich kompetencji dokonuję weryfikacji tych danych poprzez uwzględnienie informacji prasowych, mediów społecznościowych, opinii klientów. Ponadto, celem potwierdzenia powyższych danych detektyw o ile uzna to za stosowne może przeprowadzić wizję lokalną tj. wykonać zdjęcia obiektu, samochodów, nieruchomości, sprzętów, a także przeprowadzić rozmowy z właścicielami i pracownikami kontrahenta.

Polscy przedsiębiorcy mogą także zlecić detektywowi weryfikację zagranicznych kontrahentów celem ustalenia, czy dana firma istnieje, kto nią zarządza i czy właściciele nie znajdują się na tzw. listach sanacyjnych, czyli czy nie figurują w spisie osób podejrzanych min. o przestępstwa gospodarcze, pranie brudnych pieniędzy, cyberprzestępczość itp.

Detektyw w ramach swoich usług oferuje ponadto stały monitoring kontrahentów zagranicznych i cykliczne potwierdzanie ich płynności finansowej. Te działania umożliwią ochronę firmy przed oszustami, a co za tym idzie wykluczenie strat finansowych oraz zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Kontakt