Stawka za godzinę pracy detektywa nigdy nie jest jednolita, ponieważ zależy ona od:

  • stopnia trudności rozwiązywanej sprawy
  • rodzaju wykonywanego zlecenia
  • liczby osób zaangażowanych w obserwację detektywistyczną
  • ilości środków i sprzętu wykorzystanych do wykonania zadania

Gdy zlecenie było niestandardowe jego wycena ostateczna może różnić się od ogólnie przyjętego cennika podanego na stronie bądź przedstawionego klientowi. W wycenie zlecenia zawarta jest liczba godzin, podczas których detektyw zbierał materiał dowodowy, prowadził obserwację oraz przygotowywał raport obejmujący całokształt wykonanych działań wraz z wnioskami.

Zanim podejmie się decyzję o skorzystaniu z usług danej agencji detektywistycznej, ważne jest sprawdzenie czy podoła ona zadaniu, które chce się jej powierzyć. Niektóre biura detektywistyczne specjalizują się w danych zleceniach. Powinno się również sprawdzić dokładnie dane firmy, rodzaj działalności oraz to czy posiada niezbędną koncesję wydaną przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na prowadzenie biura. Każdy detektyw musi posiadać ważną licencję detektywistyczną uprawniającą go do wykonywania swojej pracy. Wykonywanie usług detektywistycznych bez tych dokumentów w świetle prawa jest przestępstwem.

Sama emanująca profesjonalizmem strona internetowa to jeszcze nie wszystko. Wybierając usługi danej agencji detektywistycznej warto sugerować się rekomendacjami i potwierdzonymi danymi. Wybierając biuro zatrudniające kilku detektywów lub działające przez 24h, 7 dni w tygodniu zwiększa się szansę na to, iż zlecona przez nas sprawa zostanie rozwiązana szybciej i sprawniej.

Kontakt