• Sprawdzanie wiarygodności pracowników, kontrahentów: przed podpisaniem wszelkich umów, podjęciem współpracy z nowym partnerem
  • Oszustwa gospodarcze: niezapłacone faktury, wyłudzony towar itd.
  • Monitoring pracowników: monitoring GPS w pojazdach służbowych, obserwacja wykonywanej pracy.
  • Wywiad gospodarczy: pozyskanie informacji o konkurencji, ich sposobie działania.
  • Weryfikacja pracowników: sprawdzenie solidności i uczciwości pracowników, ich przeszłości zawodowej.
  • Nieuczciwa konkurencja: szkodliwe i nieuczciwe działanie konkurencji w różnych aspektach gospodarczych.
  • Windykacja należności gospodarczych: nieodzyskane lub zaległe mienie finansowe.
  • Wykrywanie podsłuchów: audyt bezpieczeństwa i monitorowanie sal konferencyjnych, monitorowanie hoteli, restauracji, pomieszczeń biurowych.