Detektyw wyjaśnia, że podstawowym dokumentem przedstawianym sądowi przez stronę wnoszącą o rozwód (powoda) jest pozew rozwodowy. Pozew ten winien zawierać:

 • wniosek o orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka lub bez orzekania winy
 • wniosek dotyczący władzy rodzicielskiej
 • wniosek o podział wspólnego majątku dorobkowego
 • wniosek o powołanie zawnioskowanych przez powoda świadków

Pamiętać jednak należy o tym, że jeśli w pozwie zawarto żądanie podziału wspólnego majątku, proces rozwodowy znacznie się przedłuża.
Detektyw podpowiada, że do pozwu rozwodowego wnoszonego zgodnie z właściwością do Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego na terenie działalności, którego mieszka pozwany - dołączyć nadzy stosowne dokumenty. Dokumentami są:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • odpis skrócony aktów urodzenia wspólnych dzieci
 • zaświadczenie o dochodach osoby wnoszącej pozew

W pozwie rozwodowym można też wystąpić o zasądzenie od pozwanego alimentów. Żądanie to powód także powinien odpowiednio udokumentować poprzez przedstawienie:

 • PIT-u za poprzedni rok
 • zaświadczenie o aktualnych zarobkach
 • wskazanie miesięcznych wydatków na utrzymanie gospodarstwa domowego, w tym rachunki za prąd, czynsz itp.

Złożenie pozwu wiąże się z kosztami takimi jak:

 • opłaty sądowe i wydatki
 • wynagrodzenie pełnomocników reprezentujących strony przed sądem
 • poniesione przez strony koszty własne (np. dojazdy na rozprawę)

Detektyw przypomina, że długotrwałość postępowanie rozwodowego jest zależna od tego, czy powód domaga się rozwodu bez orzekania o winie, czy też z orzeczeniem winy współmałżonka. W tym drugim przypadku wykazanie winy drugiej ze stron wymaga zgromadzenia odpowiednich dowodów obciążających. I chociażby z tego powodu warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego detektywa.

Kontakt