Czy urządzenia GPS są legalne?

Mimo że każdy z nas marzy i oczekuje prywatności, niestety w rzeczywistości jesteśmy – świadomie lub bezwiednie – śledzeni na każdym kroku. Przypomnij sobie chociażby takie sytuacje: opuszczasz sklep spożywczy i od razu otrzymujesz powiadomienie Google, aby go ocenić i przyznać mu określoną ilość gwiazdek. Dodajesz zdjęcie na portal społecznościowy i od razu masz sugerowaną lokalizację, gdzie wykonano fotografię.

Śledzenie, oznaczanie lokalizacji GPS ma, podobnie jak wszystko inne w życiu, swoje zalety i wady. Dzięki GPS możesz bez problemu poruszać się samochodem po nieznanym terenie, wiedząc że na pewno trafisz do celu. Na popularności zyskują ostatnio airtagi, pozwalające określić lokalizację Twojego bagażu lotniczego. Nie wspominając na przykład o dedykowanych oprogramowaniach typu „Gdzie jest moje dziecko?”. Ale jednocześnie czujesz, że chociażby Google zna każdy Twój krok, wykorzystując to na przykład do przedstawiania Ci dedykowanych reklam (chyba można nazywać do manipulowaniem Twoimi codziennymi wyborami?).

Zastanówmy się jednak, czy urządzenia GPS są w ogóle legalne.

Akty prawne związane z urządzeniami GPS

Najwyższy akt prawny jakim jest Konstytucja RP zapewnia nam prawo do prywatności (Art. 47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym).

Całość pracy detektywa określa Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. I tak, w artykule 7 czytamy: Wykonując usługi detektywistyczne (...), detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów. Wobec tego oczywistym jest, że policja, prokuratura, CBŚ, CBA czy inne organy publicznych służb mundurowych mają w tym aspekcie znacznie szersze pole do działań. Niestety – nie określono dokładnie jakież to środki i metody należą konkretnie do tej grupy.

Drążąc temat dalej natrafiamy na wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach z 19 grudnia 2013 r. (sygn. akt II Ka 267/13) brzmiący: Zainstalowanie w pojeździe osoby będącej przedmiotem zlecenia detektywistycznego urządzenia GPS związanego z obserwacją osoby, pozostaje czynnością operacyjno-rozpoznawczą, przewidzianą w art. 7 ustawy o usługach detektywistycznych, zastrzeżoną dla innych upoważnionych organów (np. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej).

Legalność zakładania nadajników GPS jest analogiczna do legalności montowania podsłuchów. Detektyw ani nawet osoba prywatna nie może tego robić. Istnieją jednak pewne wyjątki. Jeśli na przykład chcesz założyć urządzenie GPS w samochodzie, który jest Twoją własnością możesz śmiało to zrobić. Chronisz się tym samym przed potencjalnym zaginięciem samochodu w wyniku ewentualnej kradzieży. Jeśli jesteś współwłaścicielem samochodu – powinieneś poinformować drugiego właściciela o tym, że założyłeś GPS. Jeśli tego nie zrobisz narażasz się na pozew związany z naruszeniem dóbr osobistych. W przypadku gdyby zrobił to nieleganie detektyw grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności! (Art. 45 Ustawy o usługach detektywistycznych: Kto podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonuje czynności ustawowo zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3).

Zatem czy istnieje jakaś okoliczność gdzie zakładanie nadajników GPS jest legalne? Tak!

Tak jak wcześniej wspomniano – urządzenia GPS mogą być stosowane przez rodziców, aby namierzyć lokalizację swojego dziecka. Pomocne bywają również w przypadku osób starszych, z zanikami pamięci czy demencją. Wówczas kwestia ratowania życia lub zdrowia przeważa nad prawem do ochrony prywatności. Urządzenia GPS stosowane są także w firmach transportowych, aby szybko i dokładnie namierzyć lokalizację floty – UWAGA! W takim przypadku należy powiadomić pracownika o zamontowanym urządzeniu.

Oferta biura detektywistycznego w wykrywaniu nielegalnych podsłuchów GPS

Biuro detektywistyczne Piotr Poźniak w Krakowie oferuje usługę sprawdzenia samochodu i mienia pod kątem zamontowanych nielegalnie urządzeń GPS. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, bazując na profesjonalnym sprzęcie gwarantujemy profesjonalną usługę a także pomoc w zabezpieczeniu ewentualnego wykrytego urządzenia. Taki nadajnik jest dowodem w sprawie, którą możesz zgłosić na policję i domagać się wszczęcia postępowania.