Czym różni się rozwód z orzekaniem o winie od rozwodu bez orzekania?

Wnosząc pozew rozwodowy mamy dwie możliwości:

  • orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków,
  • wspólna zgoda małżonków do braku orzekanie o winie.

Czasem zdarza się, że w odpowiedzi na pozew można wnieść o winę obojga małżonków.

W przypadku orzekania o winie, należy przedstawić dowody że trwały rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z winy jednego z małżonków. W drugim przypadku sąd zaniecha orzekania o winie. Stąd właśnie okazuje się, że biuro detektywistyczne może okazać się niezbędne – skądś przecież należy wziąć dowody winy.

W jakich sytuacjach możemy w ogóle mówić o winie jednego z małżonków?
Dzieje się tak wtedy, gdy jeden z małżonkiem poprzez swoje negatywne zachowanie i działania doprowadził do rozpadu małżeństwa. Do takich negatywnych zachowań należy zdrada, niewienność, podwójne życie, znęcanie się nad małżonkiem (fizyczne, psychiczne, ekonomiczne), brak wspierania małżonka itp. Co istotne – trzeba udowodnić, że to właśnie to negatywne zachowanie doprowadziło do rozpadu małżeństwa. Jeśli małżonkowie mimo brak rozwodu nie żyją już ze sobą od wielu lat, a jeden z nich ma nową partnerkę – wówczas zdrada nie będzie uznawana jako powód rozpadu małżeństwa. Do rozpadu doszło bowiem wcześniej, przed związaniem się z inną kobietą. A więc powód rozpadu małżeństwa był inny. Aby go udowodnić potrzebujemy stosownych dowodów. Dowodem mogą być nagrania, zdjęcia, zeznania świadków itp. A jako że orzeczenie o winie jest niekorzystne dla jednego z małżonków, będzie się on starał za wszelką cenę podważyć ważność dowodów. Dlatego tak ważne jest, aby były one zebra przez profesjonalnego prywatnego detektywa, który zadba o ich legalność, wysoką jakość i niepodważalność. Dobre i skuteczne dowody mogą być czasem zbierane przez długi czas – wtedy trudniej będzie je zanegować. Niestety, proces rozwodowy z orzekaniem o winie jest dłuższy, wymaga stawiania się na wielu rozprawach sądowych, poruszane są intymne kwestie małżeńskie, często kosztuje obie strony bardzo dużo nerwów. Aby więc nie przysparzać sobie ich jeszcze więcej warto pojąć współpracę ze sprawdzonym biurem detektywistycznym.

Biuro detektywistyczne P&P Detektyw ma za sobą niezliczoną liczbę współprac z Klientami na drodze rozpraw sądowych z orzekaniem o winie. Gwarantujemy, że materiał dowodowy przez nas zebrany jest w pełni legalny, wysokiej jakości, respektowany przez sądy, a co najważniejsze – jest wysoce skuteczny i przybliża Klientów do pożądanego przez nich efektu.