Oferta dla biznesu

Detektyw Kraków

Oferta dla biznesu

  • sprawdzanie wiarygodności kontrahentów - przed podpisaniem wszelkich umów, podjęcie współpracy z nowym partnerem
  • sprawdzanie wiarygodności pracowników 
  • oszustwa gospodarcze - niezapłacone faktury, wyłudzony towar itd.
  • wywiad środowiskowy
  • monitoring pracowników - monitoring GPS w pojazdach służbowych, obserwacja wykonywanej pracy
  • wywiad gospodarczy - pozyskanie informacji o konkurencji, ich sposobu działania
  • weryfikacja pracowników - sprawdzenie solidności i uczciwości pracowników, ich przeszłości zawodowej, 
  • nieuczciwa konkurencja - szkodliwe i nieuczciwe działanie konkurencji w różnych aspektach gospodarczych
  • windykacja należności gospodarczych - nieodzyskane lub zaległe należności finansowe
  • wykrywanie podsłuchów - audyt bezpieczeństwa i monitorowanie sal konferencyjnych, monitorowanie hoteli, restauracji, pomieszczeń biurowych

Kontakt