Pierwszym krokiem do bezpiecznego biznesu jest zweryfikowanie wiarygodności CV. Nierzadko bowiem kandydaci na pracowników podają w nim informacje niezgodne z prawdą. Drugim krokiem jest prześwietlenie życiorysu kandydata, czyli tzw. background screening. Polega to na przeprowadzeniu wywiadu gromadzącego informacje o kandydacie od poprzednich pracodawców, sprawdzenie go w rejestrach dłużników, dokładne zapoznanie się z jego historią zawodową.

Zebranie powyższych informacji jest czasochłonne i pracochłonne, a także wymagające umiejętności, którymi dysponuje profesjonalny detektyw. W ramach swoich uprawnień i kompetencji podejmuje on szereg czynności, do których należą min.:

  • obserwacja pracownika poza godzinami pracy
  • sprawdzanie, czy pracownicy pomimo zakazu pracują w konkurencji
  • śledzenie pojazdów pracowników celem sprawdzenia, czy są one wykorzystywane do celów służbowych czy prywatnych
  • ujawnienie nadużyć pracowniczych i kradzieży

Dzięki zatrudnieniu prywatnego detektywa istnieje możliwość stałego monitorowania działań pracowników w firmie i przeprowadzanie regularnych audytów.

W dzisiejszych czasach wobec rozwijającej się konkurencji na rynku we wszystkich branżach, sprawdzenie obecnych i potencjalnych pracowników niejednokrotnie jest gwarancją zbudowania trwałego i dobrze prosperującego biznesu, opartego na zaufaniu szefa do współpracowników, co ma także znaczenie dla budowania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.

Kontakt